Ела и Виж е информационен блог запознаваш аудиторията с различни аспекти от живота, мистика, туризма, икономиката, света и други. Ежедневно в този сайт се публикува различна информация достигаща до потребителите чрез един модерен, оптимизиран и лесен достъп. Характерното за този сайт е че информацията публикувана в него по най-бързия начин достига до неговите потребители. Към сайта има изградена AMP версия в момента се разработват мобилни приложения за iOS и Adroid , за да може по-лесно мобилното приложение да достигне до потребителя.

Има също добавено прогресивно уеб приложение, за да може потребителя и когато е офлайн да достига до информацията публикувана в сайта.

Този сайт отразява много събития и различни гледни точки по наболели проблеми свързани с климата, икономиката и други.